Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová komunikace vybrané společnosti 

    Grecová, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem tradičního českého podniku Šohaj služby s.r.o. Tato práce je rozdělená na dvě základní části – teoretická a praktická. Teoretická část je zaměřena na základní literaturu týkající ...