Now showing items 1-2 of 2

  • Stirlingův termodynamický cyklus 

    Macháček, Jan
    Předkládaná práce se zabývá studií a analýzou vlastností Stirlingova termodynamického cyklu. Tedy cyklu, který se skládá ze dvou izochor a dvou izoterm. Je zde popsán princip funkce Stirlingova motoru, funkce všech jeho ...
  • Studie proveditelnosti velké fotovoltaické elektrárny 

    Krčmář, Vít
    Bakalářská práce pojednává o návrhu a možnostech využití fotovoltaické elektrárny na území ČR v okrese Nymburk. Seznamuje s legislativními podmínkami pro podporu, výstavbu a schvalovací řízení velkých u fotovoltaických ...