Now showing items 1-6 of 6

 • Efektivnost provozu fotovoltaických generátorů 

  Koval, Filip
  Cílem teoretické části diplomové práce je především objasnění vlivu provozních podmínek, jako je intenzita slunečního záření, teplota, či znečištění aktivní plochy fotovoltaického generátoru, na zatěžovací a výkonovou ...
 • Model akumulace velkých objemů energie 

  Radil, Lukáš
  Cílem této práce je seznámit čtenáře o problematice akumulace velkých objemů elektrické energie. Jsou nastíněny možnosti jejího provedení, jakými prostředky je možno toho dosáhnout. V další části práce jsou popsány možnosti ...
 • Optimální aplikace kaskádního zapojení tepelných čerpadeL 

  Hrnčíř, Zdeněk
  V úvodu práce je definována základní myšlenka použití kaskádního zapojení tepelných čerpadel, popsán princip jeho funkce a definován pojem optimální střední teploty. Na konkrétním případě je pak provedeno přímé srovnání ...
 • Stirlingův termodynamický cyklus 

  Macháček, Jan
  Předkládaná práce se zabývá studií a analýzou vlastností Stirlingova termodynamického cyklu. Tedy cyklu, který se skládá ze dvou izochor a dvou izoterm. Je zde popsán princip funkce Stirlingova motoru, funkce všech jeho ...
 • Studie proveditelnosti velké fotovoltaické elektrárny 

  Krčmář, Vít
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a možnostech využití fotovoltaické elektrárny na území ČR v okrese Nymburk. Seznamuje s legislativními podmínkami pro podporu, výstavbu a schvalovací řízení velkých u fotovoltaických ...
 • Termoelektrický solární generátor 

  Kočvárek, Ondřej
  Úvod práce je věnován popisu fyzikální podstaty a konstrukce moderních polovodičových termoelektrických měničů. V práci jsou popsány jejich základní vlastnosti a nejvíce používané materiály pro jejich výrobu. Dále jsou ...