Now showing items 1-9 of 9

 • Hodnocení kvalitativních parametrů služeb v datových sítích 

  Gregor, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o problematice QoS v IP sítích. O technologiích pro zajištění kvality služeb, které je nezbytné implementovat v dnešních IP sítích díky velkému nárůstu datových toků. Bakalářská práce je orientována ...
 • Měřicí cykly v řídicích systémech CNC strojů 

  Hamřík, Jiří
  V prvních dvou bodech je bakalářská práce zaměřená na porovnání CNC a NC strojů a způsoby řízení a programování CNC strojů, popis řídicích systému CNC strojů od vybraných výrobců a na charakteristiku měřicích cyklů. Byly ...
 • Návrh a výroba sportovního úchytu pro náramkové hodinky 

  Ábel, Pavol
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a výrobou držiaku na športové hodinky pomocou technológie 3D FDM tlače. Cieľom práce je navrhnú, vyrobiť, technicky a ekonomicky vyhodnotiť výrobu modelu držiaku. Prvá časť sa venuje ...
 • Návrh konstrukce kompozitního chassis vozidla Formule Student 

  Gregor, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá novým konstrukčním návrhem a výrobou rámu vozidla Formule student podle aktuálních pravidel se zaměřením na kompozitní část. Teoretická část je zaměřená na současně používané koncepty v této ...
 • Návrh výroby kompozitní kyvné vidlice 

  Gregor, Lukáš
  Předmětem této práce je návrh technologie a výroba funkčního prototypu jednostranné kyvné vidlice pro terénní motocykl. Teoretická část přibližuje konvenční druhy kyvných vidlic, základní vlastnosti kompozitů a technologii ...
 • Obrábění hřídele motoru pro elektromobil 

  Janáč, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotační součásti – hřídele rotoru elektromobilu. Na základě rešerše o současných elektromobilech a studie technologie obrábění je posouzena funkce a technologičnost součásti. Dále je ...
 • Ověřování stabilního provozu sítě nové generace měřením přenosových parametrů 

  Gregor, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením přenosových parametrů v přístupových sítích nové generace NGA. Cílem práce je sestavení a konfigurace testovací sítě a scénářů pro měření kvalitativních parametrů služeb a následné ...
 • Snímač s vnesenou impedancí 

  Gregor, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o problematice snímačů s vnesenou impedancí transformátorového typu určených pro bezkontaktní měření vzdálenosti neferomagnetických a feromagnetických předmětů. Práce obsahuje návrh, realizaci ...
 • Zdokonalení firemní marketingové strategie 

  Gregor, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je navržení zdokonalení marketingové strategie firmy. Analyzovaná firma se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti internetových prezentací, web designu, internetových obchodů a internetového ...