Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace pro geolokační databáze 

  Farkaš, František
  Témou tejto práce je testovanie a analýza geolokačných databáz s následným porovnaním medzi komerčnými a nekomerčnými databázami. Súčasťou práce je vytvorenie aplikácie využitej na testovanie geolokačných databáz a následné ...
 • Internetová televize v přístupových sítích nové generace 

  Szymeczek, Andrzej
  Tématem bakalářské práce je „Internetová televize v přístupových sítích nové generace“. Cílem práce bylo vytvořit síť, ve které funguje služba internetové televize, a následně otestovat možnosti a parametry, které tato síť ...
 • Kvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generace 

  Vaněk, Jiří
  Práce shrnuje parametry provozu pro hodnocení přístupových sítí nové generace. Jsou zde zmíněny parametry pro řízení kvality služeb a parametry pro měření kvality zážitků. Je rozebráno nařízení EU pro vysokorychlostní ...
 • Laboratorní scénáře umožňující srovnání protokolů přenosu webových stránek 

  Moučka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým a praktickým srovnáním protokolů pro pře- nos webových stránek HTTP1.1 (Hypertext Transfer Protocol). HTTPS 1.1, SPDY, HTTP/2 a QUIC na přenosových protokolech UDP (User Datagram ...
 • Měření tolerančního pole a vlivu dvojlomu na činnost polarizačního multiplexu 

  Štohl, Jakub
  Práce se zabývá měřením tolerančního pole a vlivem dvojlomu na činnost polarizačního multiplexu. V teoretické části se věnuje polarizaci světla, matematickému popisu pomocí Stokesových a Jonesových vektorů a~její reprezentaci ...
 • Měření vlastností polarizovaného světla na výstupu optovláknového senzoru 

  Velič, Ladislav
  Diplomová práca obsahuje teóriu polarizácie svetla, rôzne spôsoby akými vzniká a jej praktickáaplikácia.Následnesazaoberátypmioptickýchvlákien,kdesúpopísanévlákna, ktoré využívame v našej práci a to sú vlákna, ktoré ...
 • Mobilní aplikace pro analýzu základních parametrů NGA sítě 

  Musil, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření kvality služeb v rámci mobilních sítí. V práci jsou rozebrány jednotlivá standardy mobilních sítí, kvalita služeb, jak jí dosáhnout a měřící metoda. Poté práce obsahuje popis ...
 • Monitoring provozovaných služeb na aktivních síťových prvcích Mikrotik 

  Kamenář, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na monitorování služeb VPN na síťových prvcích Mikrotik. Teoretická část práce obsahuje popis systému RouterOS, možnosti jeho správy a síťová zařízení, která jsou v této práci použita. Rovněž ...
 • Network Performance Optimization 

  Grenar, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  It is necessary to monitor the usage of network resources within the network, and provide the solution in order to avoid network congestion problems. Based on it, a real-time network traffic analysis followed and optimization ...
 • Optimalizace měření optického vlákna na výstupu vláknového senzoru teploty 

  Koláčková, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření optického výkonu na výstupu jednovidového optického vlákna, použitého jako senzor teploty, za pomocí dvojlomu. Práce popisuje základní poznatky o měření výkonu, normy a ...
 • Optovláknový senzor na bázi Michelsonova interferometru 

  Kopáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem a simulací Michelsonova nebalancovaného interferometru a popisem optovláknových senzorů. Simulace je realizována v matematickém prostředí MatLab. V práci jsou taktéž popsány základní ...
 • Ověřování stabilního provozu sítě nové generace měřením přenosových parametrů 

  Gregor, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením přenosových parametrů v přístupových sítích nové generace NGA. Cílem práce je sestavení a konfigurace testovací sítě a scénářů pro měření kvalitativních parametrů služeb a následné ...
 • Počítačová aplikace pro měření síťových parametrů v síti 

  Kolmačka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá základní teorií síťové architektury TCP/IP, která je využívána v praxi a stanovuje klíčové parametry datových a multimediálních služeb využívajících tyto sítě. Dále se práce zabývá hlavně metodikou ...
 • Pokrytí signálem - odlehlé oblasti 

  Grenar, David
  Z důvodu geograficky členitého terénu není v České republice stále mnoho destinací pokryto hlasovým a datovým signálem. Tyto hůře dostupné lokality jsou někdy pokryty pouze GSM technologií, jež však neumožňuje kvalitní ...
 • Řešení nasazení DWDM systémů na 100G a 400G 

  Grenar, David
  Diplomová práce se zaobírá analýzou transportních přenosových systémů DWDM s rychlostí 10G, jejich principy, pravidly a omezeními těchto přenosových systémů. Pozornost je věnována podmínkám migrace transportních přenosových ...
 • Software pro návrh konfigurace kamer panoramatického systému 

  Jílek, Michal
  Základní fyzikální zákony o světle, princip snímání obrazu a parametry objektivů a kamer a vzor-ce pro výpočty jejich vhodného rozvržení na stadionu tak, aby snímaly dohromady panorama-tický obraz. Ohnisková vzdálenost, ...
 • Software pro návrh konfigurace kamer panoramatického systému 

  Jílek, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem softwaru v jazyce C++ a grafickým výstupem pomocí OpenGL pro snímání tribun objektivy kamer s různými parametry tak, aby byly předem známy výstupy uživatelské konfigurace objektivů s cílem ...
 • Topologie pro přístupové sítě nové generace 

  Kovář, Adam
  Tato práce popisuje základní požadavky, samotnou instalaci a následně i simulaci optické přístupové sítě navržené na vybrané lokalitě. Tento návrh zobrazuje ideální rozvržení sítě pro tuto lokalitu, a i s orientačním na ...
 • Vliv dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken 

  Panascí, Marco
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken. Cílem práce je navrhnout a realizovat soubor měření, které tyto vlivy analyzují. Teoretická část se zabývá ...
 • Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě 

  Szymeczek, Andrzej
  Tématem diplomové práce je „Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě“. Cílem práce bylo vytvořit část přístupové sítě, ve které se testovaly simulace pro TCP a UDP provoz. Teoretická část práce se věnuje obecným ...