Now showing items 1-2 of 2

  • Vzduchotechnické jednotky pro větrání bytů 

    Grmolcová, Eliška
    Tato diplomová práce se zabývá malými vzduchotechnickými jednotkami, pro větrání bytů a rodinných domů. Nejprve jsem se zabývala měřením dvou kompaktních vzduchotech-nických jednotek, zpracováním naměřených dat, porovnáním ...
  • Vzduchotechnika pro mateřskou školu 

    Grmolcová, Eliška
    V této bakalářské práci je řešena vzduchotechnika pro mateřskou školu společně s varnou. Zařízení zajišťuje přívod čerstvého upraveného vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Dále je řešeno chlazení objektu v letních ...