Now showing items 1-2 of 2

  • Konkurenční strategie vybrané firmy 

    Kazimírová, Barbora
    Tato práce se zabývá návrhem konkurenční strategie firmy. Na základě analýzy okolního a vnitřního prostředí vybrané firmy vznikne několik návrhů možných strategií. Z těchto strategií je vybrána jedna optimální strategie, ...
  • Návrh úprav marketingového mixu vybrané společnosti 

    Prokopová, Monika
    Tématem mé bakalářské práce je vymezení marketingového mixu společnosti MY DVA group, s.r.o., která se především zaměřuje na oblast vývoje, výroby a prodeje kancelářského a školního nábytku. Teoretická část se zabývá ...