Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům 

    Grolmus, Juraj
    Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provádění stavby bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V nadzemních podlažích je 10 bytů, v podzemním podlaží se nachází společné ...
  • Multifunční budova na ul. Obchodná v Bratislavě 

    Grolmus, Juraj
    Předmětem této diplomové práce je převážně železobetonová stavba šestpatrového, nepodsklepeného multifunkčního objektu. Stavební pozemek se nachází v Bratislave. Multifunkční objekt je navržen s ohledem na danou lokalitu. ...