Now showing items 1-1 of 1

  • Aerodynamické tunely pro automobily 

    Gross, Arnold
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou aerodynamických tunelov pre automobily. Daná práca sa zaoberá základným rozdelením aerodynamických tunelov a popisom sekcií, z ktorých pozostáva. Následne sa zameriava na vybrané ...