Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv pH na kvantitativní stanovení aditiv v nanovláknech 

    Grufíková, Jana
    Cílem mé bakalářské práce bylo připravit nanovlákennou vrstvu s obsahem aditiv a kvantitativně stanovit obsah barviva v závislosti na pH. Nanovlákenné vrstvy s aditivy byly připravovány metodou elektrostatického zvlákňování. ...
  • Vliv zdroje PEO na zvlákňování 

    Grufíková, Jana
    Průběh elektrostatického zvlákňování polymerních roztoků je ovlivňován mnoha různými parametry, které lze rozdělit na parametry roztoku, procesní parametry a parametry okolního prostředí. Tato diplomová práce se zaměřuje ...