Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce kolize objektů v 3D prostoru 

    Grulich, Jan
    Práce se zabývá detekcí kolizí v 3D simulačním prostoru. V první části jsou popsány nejpoužívanější algoritmy pro detekci, stejně jako některé knihovny hotových řešení. Druhá část práce obsahuje popis testovacího softwaru ...
  • Návrh softwarového modulu pro vyhodnocování optického toku 

    Grulich, Jan
    Tato bakalářská práce se věnuje analýze optického toku. První část je věnovaná teoretickému rozboru problematiky sledování bodů a jejich pohybu v obraze, zejména nalezení kvalitních význačných bodů a jejich následné sledování ...