Now showing items 1-20 of 26

 • Agent pro kurzové sázení 

  Bělohlávek, Jiří
  Tato práce vysvětluje návrh a implementaci agenta pro podporu kurzového sázení. Nechybí ani teoretické pozadí o online kurzovém sázení, pravděpodobnosti a statistice. V části dolování dat je nastíněn princip dolování dat ...
 • Aplikace k monitorování událostí OS Windows 

  Bukovský, Marek
  Operačný systém predstavuje základ pre prácu s počítačom. Činnosti, ktoré sa odohrávajú v pozadí, vo vnútri operačného systému sú väčšinou pre bežného užívateža vežkou neznámou. Práca popisuje práve aplikáciu pre odhalenie ...
 • Aplikace k monitorování událostí OS Windows 

  Kobliha, Michal
  Práce zmiňuje jednotlivé generace operačního systému Windows a použití vybraných funkcí jeho aplikačního programového rozhraní a navazuje uvedením jazyka C jakožto nástroje vhodného pro realizaci procesu monitorování ...
 • Dopravní simulační modely 

  Švéda, Pavel
  Tato práce se zabývá simulačními modely dopravy na pozemních komunikacích a jejich implementací. Dopravní simulace jsou rozděleny podle svých vlastností na jednotlivé typy. Dále je popsán způsob, jak vytvořit model chování ...
 • Experimenty s rojovou inteligencí (swarm intelligence) 

  Hula, Tomáš
  Práce se zabývá rojovou inteligencí jako podoborem umělé inteligence. Stručně popisuje biologické pozadí problematiky a zabývá se také principy hledání cest v mravenčích koloniích. Představena je i oblast kombinatorické ...
 • Generování pseudonáhodných čísel 

  Štulír, Vojtěch
  Tato bakalářská práce pojednává o generování pseudonáhodných čísel pro použití v počítačové technice. Nastiňuje možnosti a způsoby generování posloupností čísel, popisuje různé druhy generátorů a jejich princip činnosti. ...
 • Informační systém finanční kontroly 

  Hanuš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou vývoje Informačního systému na míru pro cílového zákazníka. Cílem softwaru je zefektivnit práci v oblasti finanční kontroly, evidence práce kontrolorů, správy rozpočtových položek a všech ...
 • Informační systém pro sázkaře 

  Řezníček, Kamil
  Tato práce pojednává o vytvoření informačního systému pro sázkaře. Jsou analyzovány požadavky na takový systém a uvedena možná implementace pomocí jazyka C# . Informace o uskutečněných sázkách, jejich atributech a výsledcích ...
 • Informační systém pro správu IT projektů malých firem 

  Čevela, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení se s prostředky pro vývoj a provozování informačních systémů. Konkrétním cílem bylo vytvořit Informační systému pro správu projektů, který by umožnil zaznamenávání času stráveném ...
 • Model sázkové kanceláře 

  Matúška, Peter
  Práca analyzuje stávkovú kanceláriu ako ekonomický subjekt. Ukazuje, ako vytvoriť jej model tak, aby bolo možné skúmať práve ekonomické vlastnosti tohoto subjektu vrátane vplyvov reklamy a kurzov na zákazníka. Popisuje ...
 • Modulární systém kasina 

  Bartůněk, Petr
  Práce je zaměřena na modulární vývoj hazardního herního systému. V systému se nachází jeden hlavní modul obsluhující databázi hráčů a uživatelských účtů. Každá hra v tomto systému je dvojice modulů; herní server, který ...
 • Nástroj na zpracování fotografovaného textu 

  Hotař, Roman
  Tato práce popisuje metody převodu barevného obrázku s textem (barevné přechody, různé odstíny stíny atd.) do černobílé podoby. Zaměřuje se převážně na adaptivní prahování. Uvádí použité datové struktury a popisuje prostření ...
 • Nástroj na zpracování fotografovaného textu 

  Genčúr, Martin
  Tato práce poskytuje úvod do problematiky převodu fotografovaného textu do černobílé podoby. Rozebírá jednotlivé metody používané pro tuto úlohu. Následuje popis implementace aplikace, která provádí daný převod.  Testuje ...
 • Nástroj pro monitorování systémových prostředků OS Windows 

  Holub, Ondřej
  Práce pojednává o principu monitorování systémových prostředků v prostředí operačního systému Microsoft Windows. Soustředí se na systémové služby a funkce, které jsou využitelné ke sledování systémových zdrojů a blíže jsou ...
 • Nástroj pro monitorování systémových prostředků OS Windows 

  Synek, Radovan
  Práce pojednává o koncepci monitorování prostředků v operačních systémech Microsoft Windows, poskytovaných nástrojích, používaných metodách a jejich programovacím rozhraní. Dále obsahuje popis návrhu a implementace vytvořeného ...
 • Nástroj pro sledování změn webu 

  Švábek, Hynek
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace Nástroj pro sledování změn webu, která v určitých časových intervalech kontroluje zadané internetové stránky a o změnách dává uživateli určitým způsobem vědět. V návrhu ...
 • Platforma pro automatizované generování informačních systémů - Generátor 

  Šenfeldová, Iveta
  Největší podíl rozpočtu na vývoj informačního systému tvoří lidské zdroje. Cílem této práce je snížit tyto náklady na minimum pomocí automatizovanosti, ale se zachováním možnosti upravit každý projekt individuálně. Práce ...
 • Platforma pro automatizované generování informačních systémů - Produkt 

  Greň, Lukáš
  Zvyšující se poptávka po jednoduchých informačních systémech dává příležitost nabízet své systémy novým malým společnostem. Tyto vznikající společnosti si často vyvíjejí vlastní nízkorozpočtové produkty, které mnohdy kvůli ...
 • Podpora výuky litevštiny 

  Kunetka, Martin
  Tato práce analyzuje požadavky na program pro podporu výuky cizího jazyka. Dále rozebírá jednotlivé aspekty litevštiny a snaží se v návaznosti na poznatky z obou částí navrhnout strukturu a funkcionalitu programu pro podporu ...
 • REFLEKTOR - webový systém pro podporu výuky 

  Sitko, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro podporu interaktivní výuky programování v předmětu IZP - Základy programování. Umožňuje studentům odevzdávat vlastní řešení zadané úlohy a možnost ...