Now showing items 1-2 of 2

  • Číslicové řízení vícevřetenového soustružnického automatu 

    Gruník, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá jak popisem a návrhem vícevřetenového soustružnického automatu, tak i jeho možnostmi číslicového řízení. Hlavní náplní této bakalářské práce je vlastní návrh číslicového řízení vícevřetenového ...
  • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

    Gruník, Jan
    Tato práce popisuje konstrukci a výpočet rámu obráběcího soustružnického stroje a 2D osy včetně pojezdů dle námi zvolených počátečních parametrů. Informace v ní obsažené nepředstavují jen souhrn teoretických znalostí, ale ...