Now showing items 1-2 of 2

  • Difúze měďnatých iontů v huminových hydrogelech 

    Grunt, Jakub
    Tato práce se zaměřuje na studium difúze měďnatých iontů v hydrogelech huminových kyselin. Celkem osm různých hydrogelů bylo připraveno rozpuštěním huminových kyselin hydroxidem sodným a trifosforečnanem sodným. Pro jejich ...
  • Difúzní procesy v modifikovaných huminových gelech 

    Grunt, Jakub
    Tématem této bakalářské práce je studium difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Modifikací postupu přípravy gelů vznikly celkem čtyři typy vzorků. Huminové gely byly připraveny jednak rozpuštěním huminových ...