Now showing items 1-5 of 5

 • Finanční analýza vybraného podniku 

  Pavlíček, Igor
  V bakalářské práci se zabývám zlepšením výkonnosti podniku společnosti Kubíček Amis spol. s.r.o. s použitím finanční analýzy. Cílem bakalářské práce je hodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí analytických metod ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mandelíček, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy VAŠSTAV s.r.o. v letech 2013-2017 metodami finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a jsou v ní popisovány definice pojmů ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Švehlíková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy PLASTICO spol. s r.o. v letech 2013–2017. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Následně jsou v ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti GREEN SPEDITION s.r.o. 

  Gryč, Matěj
  Cílem této práce je evaluace současné situace podniku Green Spedition s.r.o. a formulace podnikatelského záměru dalšího rozvoje. Teoretická východiska tvoří základ pro další zkoumání. Současný stav byl zhodnocen pomocí ...
 • Zlepšení ekonomické výkonnosti podniku 

  Zástěra, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením ekonomické výkonnosti daného podniku v určitém časovém intervalu. Práci lze rozdělit na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje teoretické poznatky z oblasti ...