Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh elektronického obchodu pro stavebniny 

    Gryc, Radim
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku elektronického obchodu v oblasti stavebnictví. První část práce popisuje teoretické východiska pro návrh elektronického obchodu a procesy, které vznikají při obchodování se ...