Now showing items 1-2 of 2

  • Financování revitalizace panelového domu 

    Gryga, Robert
    Tato diplomová práce „Financování revitalizace panelového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu. Na základě teoretických poznatků, provedených analýz a výpočtů, obsahuje řešení pro konkrétní ...
  • Moderní formy řízení elektronického obchodu firmy 

    Gryga, Robert
    Obsahem bakalářské práce je analýza moderních forem založení a řízení elektronického obchodu firmy. Součástí práce je i návrh na zavedení elektronického obchodu do konkrétní společnosti.