Now showing items 1-2 of 2

  • Hudební světelný efekt 

    Grygar, Josef
    Tato práce se zabývá principy a možnostmi realizace hudebního světelného efektu, který dokáže ovlivnit náš celkový vjem reprodukované hudby. Součástí této práce je návrh a realizace spektrálního analyzátoru, anti-aliasingového ...
  • Návrh a realizace modulu optického přijímače pro VLC aplikace 

    Grygar, Josef
    Práce se zabývá principy a popisem optické bezdrátové komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra. V teoretické části jsou popsány základní parametry standardu IEEE 802.15.7 a jeho výhody a nevýhody. Rovněž ...