Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamický výpočet rozvodu šestiválcového motoru s 24 ventily 

    Guláš, Tomáš
    Diplomová práca sa zaoberá kontrolným výpočtom dynamického namáhania rozvodového mechanizmu OHV staronovej koncepcie 6-valcového traktorového motoru s 24 ventilmi od firmy Zetor Tractors, a.s.. Súčasťou práce je vytvorenie ...
  • Pohonné jednotky automobilů BMW 

    Guláš, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami mníchovskej automobilky BMW. Hodnotí ich historický vývoj, zameriava sa na zaujímavé inovatívne riešenia v danej oblasti, charakterizuje súčasný stav a úspech BMW na svetovom ...