Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrický pohon automobilu 

    Guráň, Radoslav
    Táto bakalárska práca je odbornou rešeršou a pojednáva o elektrických pohonoch osobných automobilov. Práca je rozdelená na sedem základných častí. Prvá časť rozoberá alternatívne pohonné hmoty. Druhá časť rozdeľuje elektrické ...
  • Konstrukce nanášecího systému pro zpracování dvou kovových prášků pomocí 3D tisku 

    Guráň, Radoslav
    Diplomová práce se zabývá návrhem, konstrukcí a testováním zařízení pro nanášení dvou různých kovových prášků, které je schopné kompatibilně pracovat s 3D tiskárnou kovových materiálů SLM 280HL. Jelikož oblast multimateriálového ...