Now showing items 1-2 of 2

  • Materiálový tisk luminiscenčního panelu 

    Guricová, Patrícia
    Práca sa zaoberá prípravou luminiscenčného panelu pomocou sieťotlače, charakterizáciou jednotlivých vrstiev a štúdiom vplyvu zmeny tlačových parametrov na spektrálne vlastnosti panelov. V teoretickej časti sú popísané ...
  • Možnosti přípravy bíle emitujícího elektroluminiscenčního panelu 

    Guricová, Patrícia
    Táto práca je zameraná na prípravu bielo emitujúceho elektroluminiscenčného panelu pomocou tlačových techník. Sú rozoberané možnosti prípravy panelu s cieľom minimalizácie reabsorpcie vo vrstve luminoforu a teda zvýšenie ...