Now showing items 1-2 of 2

  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Gutmanová, Daniela
    Urbanistická a architektonická studie obytného souboru v Brně – Komíně. Řešená parcela se nachází v městské části Brno – Komín u Palackého vrchu, což bylo pro návrh určující. Návrhem jsou řadové domy obklopené zelení a ...
  • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

    Gutmanová, Daniela
    Cílem práce je definování vize (v konkrétních návrzích) pro fungování komunitních, společensko-sociálních, volnočasových aj. aktivit v obci. Vize jako taková vznikla na základě analýz již minulý semestr, na jejím základě ...