Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální měření v oblasti průmyslového sušení textilu 

    Gutovský, Jan
    Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení klíčových parametrů ovlivňujících rychlost sušení prádla. První část obsahuje stručnou, ale nezbytnou teorii procesu sušení, konkrétně konvekčního procesu sušení v průmyslové ...
  • Využití biomethanu v evropském regionu 

    Gutovský, Jan
    Hlavním cílem této práce je seznámení s problematikou produkce biometanu a jeho využití v evropském měřítku. Práce obsahuje stručný popis výroby biometanu a shrnutí základních zušlechťovacích metod. Další část se zabývá ...