Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza firmy různými metodami 

    Háblová, Agáta
    Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení situace podniku. Jsou zde aplikovány metody vnější a vnitřní analýzy a finanční analýzy. Na základě těchto metod a z nich zjištěných výsledků jsou navrhnuty možné opatření, které ...
  • Obchodní společnosti 

    Háblová, Agáta
    Tato bakalářská práce se zabývá obchodními společnostmi a jejich problematikou. A to z právního, daňového i účetního hlediska. Práce se zabývá jak všeobecnými tématy, které se týkají těchto společností, tak praxí každé ...