Now showing items 1-2 of 2

  • Projektový management podle IPMA 

    Doležal, Jan; Hájek, Martin; Hrazdilová Bočková, Kateřina; Krátký, Jiří; Lacko, Branislav; Máchal, Pavel; Nechvílová, Stanislava; Pitaš, Jaromír; Tetřevová, Liběna; Cingl, Ondřej (Grada, 2012)
  • Studie provozuschopnosti silniční sítě s využitím telematických přístupů 

    Bruna, Jiří
    Při vyšetřování dopravní nehody na silnici je obvykle k dispozici jen velmi málo objektivních informací. Elektronické záznamové zařízení provozních hodnot ve vozidle, jež je tématem mé diplomové práce, by mohlo zaznamenávat ...