Now showing items 1-12 of 12

 • Charakteristické parametry procesu spalování při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 % 

  Hudák, Igor
  Diplomová práce se zabývá spalováním zemního plynu při využití vzduchu s vyšším obsahem kyslíku (21–46 % kyslíku ve spalovacím vzduchu), tzv. kyslíkem obohaceným spalováním (OEC). Technologie OEC nalezla uplatnění v průmyslu, ...
 • Efektivní použití 3D Cad systémů v procesním inženýrství-III 

  Hájek, Zdeněk
  Práce je zaměřena na problematiku efektivního použití 3D CAD systému SolidWorks v procesním inženýrství. Vedle běžně rozšířené podpory v klasickém strojírenství lze tento systém použít pro potrubní systémy. Cílem práce je ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vonšák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení a posouzení finanční situace společnosti Invia.cz, a.s. za pomoci vybraných ekonomických ukazatelů, které jsou uvedeny v její teoretické části, a jejich analýze, která poslouží ...
 • Hořáky pro vysokoteplotní průmyslové aplikace 

  Naď, Martin
  Hlavnou náplňou danej práce je priblíženie rôznych typov horákov a ich súčastí. Dôraz sa kladie najmä na spaľovací proces s obsahom kyslíku viac ako 21 %, v spaľovacom vzduchu. V anglickej terminológii je tento proces ...
 • Metody pro potlačení tvorby emisí oxidů dusíku 

  Pořízek, Vít
  Předmětem bakalářské práce jsou emise oxidu dusíku vznikající při spalování. Práce se zabývá potlačením jejich tvorby a možnostmi jejich odstranění ze vzniklých spalin. V první části práce jsou rozebrány emisní limity oxidů ...
 • Měřič spotřeby elektrické energie 

  Hájek, Zdeněk
  Práce se věnuje návrhu a vývoji měřiče spotřeby elektrické energie. Nejprve je uveden teoretický základ nezbytný pro pochopení fyzikální podstaty měřené veličiny. Dále je hledán vhodný způsob měření a zároveň způsob ...
 • Náhrada fosilních paliv ve velkých energetických zdrojích 

  Hájek, Zdeněk
  Práce se zaměřuje na aktuální problematiku energetického využití obnovitelných zdrojů v podmínkách ČR, a to převážně na spoluspalování biomasy a fosilních paliv ve velkých energetických zdrojích. V úvodní části je uveden ...
 • Odsolování mořské vody 

  Kamenický, Robin
  Každodenní nedostatek pitné vody vede ke snahám tento problém řešit. Jedna z možnosti je odsolování ať už destilační, za pomoci membrán a osmózy, či dalších nekonvenčních způsobů jako je zmražení vody. Tato práce se zabývá ...
 • Tvorba aplikací pro iGoogle 

  Hájek, Zdeněk
  Tato práce se věnuje popisu technologie iGoogle, analýze, návrhu a samotnému vývoji aplikace, sloužící pro evidenci času stráveného nad úkoly nebo projekty. V technické zprávě jsou také uvedeny zajímavé poznatky z vývoje ...
 • Výzkum zařízení pro úpravu mořské vody a další aplikace 

  Hájek, Zdeněk
  V souvislosti s poměrně rychlým úbytkem zdrojů pitné vody je stále větší zájem zaměřen na odsolování mořské a brakické vody. V budoucnu bude docházet k růstu požadavků na dostatečné množství sladké vody v důsledku zvyšujícího ...
 • Zkoušky hořáků 

  Rychter, Aleš
  Bakalářské práce se zabývá problematikou zkoušení hořáků používaných v průmyslových aplikacích. Celkově je práce rozdělena do dvou částí. První část se zabývá základním rozdělení hořáků a to podle způsobu tvorby směsi ...
 • Zkušební zařízení pro zkoušky hořáků 

  Sobočík, Robert
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkušební zařízení pro zkoušky hořáků. Jedná se o podrobnou rešerši dostupných materiálů včetně odborné literatury a internetových stránek s cílem shromáždit veškeré dostupné informace ...