Now showing items 1-2 of 2

  • Polysacharid-proteinové gely 

    Hájovská, Pavla
    Tato bakalářská práce se zabývá studiem gelace roztoků albuminu a směsných roztoků albuminu a vysokomolekulové kyseliny hyaluronové vlivem zahřívání. Studium bylo realizováno měřením reologických vlastností roztoků, vzniklých ...
  • Příprava a charakterizace směsných hydrogelů na bázi systému hyaluronan-albumin 

    Hájovská, Pavla
    Tato diplomová práce se zabývá přípravou a následnou charakterizací albuminových (BSA) a směsných hyaluronan-albuminových (HA+BSA) hydrogelů. Experimentální charakterizace byla založena na reologickém měření vlivu iontové ...