Now showing items 1-2 of 2

  • Internetový obchod Galerie obrazů 

    Hák, Lukáš
    Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh a kompletní realizace internetového obchodu. Na počátku bylo nutné si vytvořit teoretický základ celého systému, zjistit požadavky a ucelit informace. Poté se provedla hlubší ...
  • Sdílení dat mezi informačními systémy založené na ontologiích 

    Hák, Lukáš
    Tato práce popisuje sdílení dat mezi informačními systémy založené na ontologiích. V  první kapitole vysvětluje základní pojem ontologie a používané názvosloví. Dále rozebírá používané základní technologie, ontologické ...