Now showing items 1-2 of 2

  • Použití moderních teplotních čidel s mikroprocesorem AVR 

    Hána, Jan
    Teploměr je založen na integrovaném teplotním čidle SMT 160–30, je určen pro měření teploty v domácnostech či průmyslových aplikacích kde není požadována velká přesnost měření teploty. Naměřené údaje se zobrazují prostřednictvím ...
  • Výukový laboratorní přípravek pro mikroprocesorovou techniku 

    Hána, Jan
    Diplomová práce je zaměřena na podporu výuky jednočipových mikropočítačů na středních školách. Její součástí je text seznamující studenty s použitím jednočipových mikroprocesorů a na konkrétních příkladech uvádí možnosti ...