Now showing items 1-2 of 2

  • Funkční polymerní pěny 

    Hána, Tomáš
    Funkční polymerní pěny jsou slibnou oblastí výzkumu, která by mohla potencionálně produkovat pěny s vyšší přidanou hodnotou. Konkrétním příkladem jsou pěny s funkčním gradientem porozity. Očekává se, že tyto pěny dosáhnou ...
  • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 

    Hána, Tomáš
    Tato práce se zabývá problematikou elektrochemické charakterizace tvářené hořčíkové slitiny AZ31, která byla vystavena koroznímu prostředí 0,1 moldm3 roztoku chloridu sodného. Pro vyhodnocení elektrochemických charakteristik ...