Now showing items 1-20 of 81

 • A 1 V 92 dB SNDR 10 kHz Bandwidth Second-Order Asynchronous Delta-Sigma Modulator for Biomedical Signal Processing 

  Kledrowetz, Vilém; Fujcik, Lukáš; Prokop, Roman; Háze, Jiří (MDPI, 2020-07-25)
  In this paper, a second-order asynchronous delta-sigma modulator (ADSM) is proposed based on the active-RCintegrators. The ADSM is implemented in the 0.18 µ m CMOS Logic or Mixed-Signal/RF, General Purpose process from the ...
 • Aktivní filtry RC realizované v technologii CMOS 

  Veverka, David
  Předkládaná práce pojednává o problematice aktivních filtrů RC a jejich aplikaci v technologii CMOS. Základním zaměřením je sumarizace základních poznatků o funkci aktivních filtrů RC, seznámení se s jejich základními ...
 • Analyzátor vodného roztoku 

  Jeřábek, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou detekce chloru, měřením pH, atmosférického tlaku a teploty. Základním zaměřením práce je nastudování dané problematiky, volba vhodných senzorů a metod pro detekci, sestavení schématu ...
 • Analýza modelování neshodností různých modelů tranzistorů ve slabé a silné inverzi 

  Dvořák, Michal
  Cílem práce je simulovat neshodnosti různých modelů tranzistorů a vytvořit metodologii, která umožní co nejpřesněji zhodnotit a porovnat výsledky měření a simulací s teoretickým základem. Výsledkem práce bude zhodnocení ...
 • Automatizace rozvodny VN s využitím řídicího systému COM600 a standardu IEC61850 

  Havelka, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou standardu IEC 61850 zvláště jeho kapitolou IEC 61850- 9-2 LE. Kapitola IEC 61850-9-2 LE je spíše známá jako komunikace Process bus. V práci jsou popsány rozšiřující nástroje použité ...
 • Bezdrátová meteostanice 

  Marčišovský, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom meteorologickej stanice, ktorá dokáže merať teplotu, vlhkosť, tlak, smer a rýchlosť vetra a intenzitu slnečného žiarenia. Celé zariadenie je rozdelené na dve časti. Senzorovú časť ...
 • Bezdrátová meteostanice 

  Holain, Martin
  Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace amatérské bezdrátové meteorologické stanice, která slouží pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu, barometrického tlaku a rychlosti a směru proudění vzduchu. ...
 • Bezdrátový systém pro ovládání domácích spotřebičů hlasem 

  Potůček, Miroslav
  Diplomová práce je zaměřena na využití lidského hlasu k ovládání elektrických spotřebičů pomocí bezdrátové technologie. Jedná se o rozpoznávání jednotlivých izolovaných slov, které tvoří povely. Pro rozpoznávání slov je ...
 • Bluetooth keš 

  Franek, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem bluetooth cache pro hru geocaching. Stručně popisuje, co je to geocaching a popisuje bluetooth cache. Dále popisuje výběr hardware pro realizaci, návrh schématu zapojení i plošného spoje. Pomocí ...
 • Dálkově ovládaná terénní čtyřkolka 

  Kejzlar, Radim
  Bakalářská práce se zaměřuje na kompletní návrh a realizaci RC vozidla ovládaného pomocí chytrého zařízení s operačním systémem Android pomocí komunikace Bluetooth. Čtyřkolka je navrhována v souladu s požadavky interaktivní ...
 • Dálkově ovládáná terénní čtyřkolka 

  Hladký, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout a zkonstruovat terénní závodní čtyřkolové vozítko. Bude kladen důraz i na konstrukční zpracování čtyřkolky. První požadavek zadání bakalářské práce, rychlost, je nejvíce ovlivněna elektrickými ...
 • Dálkově řízená meteostanice 

  Holain, Martin
  Práce se zabývá návrhema realizací meteostanice, která bude schopna měřit, teplotu, vlhkost a tlak.
 • Digitálně řízený lineární zdroj 

  Mikulka, Martin
  Tématem této bakalářské práce je návrh a realizace laboratorního zdroje s digitálním řízením. Zdroj obsahuje dva samostatné, galvanicky oddělené kanály s výstupními parametry 0 – 24 V a 0 – 5 A s možností řízení těchto ...
 • Dvounohý kráčivý robot 

  Kraus, Václav
  Cílem této práce je seznámit se s problematikou pohybujících se robotů, dále návrh a realizace bezdrátově řízeného dvounohého kráčivého robota. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická. Zabývá se možnostmi ...
 • Elektronkový sluchátkový zesilovač 

  Musil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektronkového sluchátkového zesilovače pracujícího ve třídě A. V práci je přiblížen princip funkce elektronky, její používané druhy, základní způsoby zapojení v obvodu, ...
 • Evaluační platforma pro řízení maticových světlometů 

  Vlasatý, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou predných LED svetlometov v automobilovom priemysle, venuje sa možnosti ich napájania a ovládania. Teoretická časť popisuje súčiastku NCV78343, jej parametre a komunikačné rozhrania. ...
 • Hybridní mikrofonní předzesilovač s plynulou volbou technologie zesilovače 

  Musil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vysvětlením principu funkce dynamického a kondenzátorového mikrofonu, popisu vlastností z hlediska snímacích charakteristik a typu konstrukce a stručnému vysvětlení principu funkce triody. ...
 • Inteligentní měnič kmitočtu s řízeným rozběhem 

  Ondrák, Jan
  Práce se zabývá měničem kmitočtu, který z napájecí jednofázové sítě 230~ 50 Hz nebo třífázové sítě 400 V~ 50 Hz změní kmitočet napájecí sítě na jinou hodnotu. Toto zařízení bude použito pro třífázový 400 V~ asynchronní ...
 • Jednokolové vozítko 

  Hanuš, Radek
  Cílem této práce je návrh a praktická realizace samobalancujícího vozítka podobného kolečkovému prknu, využívající k pohonu pouze jedno kolo umístěné ve středu konstrukce. Jezdec bude měnit směr a rychlost náklonem platformy. ...
 • Jízdní asistent pro osobní automobily 

  Trýska, Tomáš
  Jízdní asistent je zařízení určené pro sportovní vozidla, která neoplývají dostatečným počtem ukazatelů stavu jednotlivých částí pohonného ústrojí. Jedná se především o tlaky, teploty, napětí a další veličiny. Výpis stavových ...