Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace zvolené společnosti 

    Synková, Gabriela
    Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Tesco Stores ČR a.s. v letech 2011–2015. Hodnocení je provedeno na základě účetních výkazů. Práce je rozčleněna na 3 celky – úvodní část je ...