Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace přenosu DVB-C a DVB-C2 a jejich vzájemné porovnání 

    Cibulka, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá popisem, analýzou a simulací standardů pro digitální televizní kabelové vysílání DVB-C a DVB-C2. Je popsána zejména vysílací část přenosového řetězce s důrazem na kanálové kódování, způsob ...
  • Simulace RF přenosového kanálu pro DVB-T2 

    Strouhal, Adam
    Diplomová práce se zabývá podrobnějším popisem systému DVB-T2. Popisuje jednotlivé modely RF přenosových kanálů pro fixní a mobilní příjem. Pro simulaci jejich vlivu na přenášený signál byla v prostředí MATLAB vytvořena ...