Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace ERP systému s využitím metod projektového managementu 

    Miškaříková, Andrea
    Diplomová práce se zabývá implementací ERP systému v dané společnosti s využitím metod projektového managementu. Teoretická část se zaměřuje na nejdůležitější oblasti z projektového managementu a podstatu ERP systémů. ...
  • Využití SIP serveru na FIT pro IP telefonii 

    Hýbner, Lukáš
    Práce se zabývá možností připojení serveru SIP do telefonní sítě FIT. Účelem je, aby mohli volat zaměstnanci na univerzitu, pokud jsou mimo fakultu. Pro řešení využijeme SIP server Asterisk, který bude sloužit jako autorizační ...