Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická detekce osy páteře v 3D CT datech 

    Hříbková, Veronika
    Práce se zabývá tématem automatické detekce osy páteře v 3D CT datech. Teoretická část pojednává o základních principech zpracování obrazů a zaměřuje se na problematiku sběru a zpracování medicínských obrazových dat, ...
  • Modelování polohy hlavy pomocí stereoskopické rekonstrukce 

    Hříbková, Veronika
    Tato práce se zabývá detekcí polohy lidské hlavy ve stereo datech. Teoretická část poskytuje podklady pro porozumění geometrii kamery, jejím parametrům a způsobu kalibrace. Dále jsou popsány principy stereo analýzy a tvorby ...