Now showing items 1-2 of 2

  • Komparace daně z příjmů právnických osob v rámci vybraných zemích EU 

    Hřebíčková, Jana
    V této bakalářské práci představíme českou společnost, která se zabývá finančním modelováním a poradenstvím a plánuje rozšíření svých služeb. Zhodnotíme, zda je výhodnější hledat nové kapacity v České republice, nebo ...
  • Využití fuzzy logiky pro hodnocení investičních rizik 

    Hřebíčková, Jana
    Diplomová práce se zabývá vytvořením a aplikací modelu s využitím fuzzy logiky. Tento model je využit pro podporu rozhodování vybrané české společnosti, která má v plánu investovat do zahraničí a založit zde novou dceřinou ...