Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza dynamických účinků ve výhybce 

    Vukušič, Ivan
    Kmitání železničního svršku je ovlivňováno zejména jeho kvalitou, provozně technickými podmínkami, klimatickými jevy, dynamickým zatěžováním od dvojkolí kolejových vozidel a rovněž kvalitou tělesa železničního spodku. ...
  • Experimentální analýza vybraných systémů kolejnicových upevnění 

    Tomandl, Vladimír
    Důležitým aspektem při rozhodování o výběru a použití nového konstrukčního prvku je teoretická analýza (modelování) podpořená laboratorními zkouškami na hotovém výrobku. U vybraných konstrukcí železničního svršku však ani ...