Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologické dokumentace pro malosériovou výrobu 

    Hůlková, Lenka
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zhotovení technologické dokumentace pro malosériovou výrobu, která se vztahuje k podniku Bábor Eurodance. Práce se dělí do dvou pasáží. První pasáží je teoretický úsek, který v sobě ...
  • Podnikatelský záměr 

    Hůlková, Lenka
    Tato diplomová práce se zabývá navržením podnikatelského plánu pro založení tanečního studia poskytující nabídku výuky různorodé akrobacie. Společnost je spíše menšího rázu dle členění velikosti podniků. Práce se rozděluje ...