Now showing items 1-2 of 2

  • Cena stavby v průběhu životního cyklu 

    Hůlková, Michaela
    Cílem této diplomové práce je seznámení s daným tématem „Cena stavby v průběhu životního cyklu stavby“ a na konkrétním příkladu stavby uvést přehled vývoje cenových a nákladových údajů. Práce se tedy především zabývá ...
  • Ceny stavebních objektů pro pozemkové úpravy 

    Hůlková, Michaela
    Cílem této práce je seznámení s pozemkovými úpravami a zpracování podkladů k oceňování objektů pozemkových úprav. Součástí práce jsou aktuální rozpočty a karty nákladových ukazatelů vybraných společných zařízení pozemkových ...