Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Kubrická, Nikol
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace v podniku. Je členěna na teoretickou část, která popisuje zvolené metody analýzy, jako jsou absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. Dále na analytickou, ...