Now showing items 1-2 of 2

  • Detektor pozice laserového svazku 

    Ha, Tuan
    Práce se zabývá způsoby návrhu detektoru laserového svazku a její realizací. Na úvod jsou uvedeny různé druhy detektorů a jejich srovnání. Detailně je práce zaměřena hlavně na detekci pomocí kvadrantního senzoru. Jsou zde ...
  • THD analyzátor 

    Ha, Tuan
    Tato práce se zabývá návrhem THD analyzátoru pro audio kmitočty. Na úvod jsou popsány metody výpočtu THD a způsob realizace THD analyzátoru. Pro návrh THD analyzátoru je zvolena vhodná platforma schopná zpracovávat audio ...