Now showing items 1-1 of 1

  • Přepočet kotle při změně jmenovitých parametrů 

    Haška, Miroslav
    Tato diplomová práce se zabývá přepočtem parního kotle. Nejprve navrhnu opatření pro dosažení nových jmenovitých parametrů kotle a teploty odchozích spalin. Následně to ověřím tepelným výpočtem se všemi náležitostmi.