Now showing items 1-1 of 1

  • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

    Haase, Jan
    Diplomová práce se věnuje procesu zadávání stavební zakázky a její získání z pohledu stavebního podniku. Práce je zaměřená na tvorbu cenové nabídky do veřejné obchodní soutěže ze strany uchazeče. Jsou zde uvedeny poznatky ...