Now showing items 1-2 of 2

  • Dopady hodnocení spokojenosti zákazníků na marketingový mix 

    Haasová, Veronika
    Diplomová práce „Dopady hodnocení spokojenosti zákazníků na marketingový mix“ se zabývá analýzou marketingového mixu a zákaznické spokojenosti poskytovatele dlouhodobých ubytovacích služeb Chillhills Apartments. V první ...
  • Řízení lidských zdrojů Magistrátu města Brna 

    Haasová, Veronika
    Bakalářská práce Řízení lidských zdrojů Magistrátu města Brna je zaměřena na význam lidských zdrojů ve veřejné správě. Specifikuje jednotlivé postupy při výkonu činností v oblasti řízení lidských zdrojů. Závěrečná část ...