Now showing items 1-2 of 2

  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Habancová, Anežka
    Filosofie návrhu vychází z té skutečnosti, že daná parcela je v současnosti nárožní prolukou. V takovém případě bylo logické vzniklou proluku zaplnit a dotvořit tak stávající uliční parter. Další skutečností, která ovlivnila ...
  • VICEGENERACNI SOUZITI aneb MAME SE JAK NA ZAMKU 

    Habancová, Anežka
    Dříve žila převážná část obyvatel na venkově. Žily tam celé rodiny spolu ve společném domě na společném pozemku. mladí pomáhali starším a staří svým potomkům, s domácností, s dětmi, s hospodářstvím. S nástupem industrializace ...