Now showing items 1-4 of 4

 • Elektronické formy marketingu 

  Habart, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je analýza marketingu společnosti. Ve své práci se budu zabývat, zda společnost dostatečně využívá zejména elektronického marketingu, shrnu nejvýznamnější druhy elektronického marketingu, jeho ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Habart, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o analýze současného informačního systému ve firmě ATYKO s.r.o.. Jsou zde uvedeny problémy a nedostatky, současného systému. V práci bude uvedeno následné řešení těchto problému a návrhy změn ...
 • Rizika spojená s realizací úprav a doplněním marketingového mixu konkrétní společnosti 

  Bližňáková, Nela
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu marketingového mixu vybrané společnosti, jeho následná modifikace a stanovení možných rizik plynoucích z těchto změn. Teoretická část pojednává o marketingu, marketingovém ...
 • Využití moderních kamerových systémů při analýze silničních nehod 

  Habart, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití videozáznamu při analýze dopravních nehod. Jsou zde popsány statické i dynamické kamerové systémy. Dále je zde vysvětlen princip fungování digitální kamery, dalších souvisejících ...