Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový plan pro pivovar Starobrno 

    Lakkisová, Romana
    Tato diplomová práce je návrhem marketingového plánu pro produkt Pivovaru Starobrno, který spadá pod společnost Heineken Česká republika, a.s. Marketingový plán je sestaven na základě doporučených postupů z teoretických ...