Now showing items 1-2 of 2

  • Mobilní přístup k datům z automatizačních prvků (vývoj Back-End části aplikace) 

    Habarta, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a popisem technologií použitých při vývoji mobilní aplikace. Dále návrhem a implementací mobilního přístupu k datům z automatizačních prvků. Aplikace pracuje se servery založenými ...
  • Softwarová podpora projektového řízení 

    Habarta, Lukáš
    Tématem této práce je řízení projektu a popis programového řešení pro podporu řízení projektu, které bylo v rámci práce implementováno. První část obsahuje popis základních pojmů z oblasti řízení projektu a popis samotného ...