Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh manažerského reportingu a vizualizace dat 

    Habr, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na získání statistických údajů o přijímacím řízení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. V první části práce se nachází teoretické pozadí problematiky práce s daty, ve ...