Now showing items 1-2 of 2

  • Hluboké neuronové sítě 

    Habrnál, Matěj
    Diplomová práce se zabývá hlubokými neuronovými sítěmi, zejména pak metodami z oblasti hlubokého učení, jež slouží k inicializaci vah a samotnému učení hlubokých neuronových sítí. Dále popisuje základní teorii klasických ...
  • Řešení optimalizačních úloh algoritmy ACO 

    Habrnál, Matěj
    Práce se zabývá základními optimalizačními algoritmy ACO (Ant Colony Optimization) a jejich vývojem, zkoumá také inspiraci u živých mravenců. Cílem pak je demonstrovat činnost těchto algoritmů na dvou optimalizačních úlohách ...