Now showing items 1-2 of 2

  • Komprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení 

    Had, Filip
    Komprese signálů je nezbytnou součástí pro snímání EKG, z důvodu poměrně velkého objemu dat, která je nutno především bezdrátově posílat na analýzu. Právě kvůli bezdrátovému odesílání je nutné objem dat co nejvíce ...
  • Předzpracování tachogramu R-R intervalů 

    Had, Filip
    Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, sledující proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními systolami. Signál HRV obsahuje artefakty a trendy, které je nutno před zpracováním odstranit. Tato ...